utorak, januar 25, 2022

Odluka o sazivanju XVII skupštine akcionara

„NAPREDAK“ a.d.

BIJELJINA

Datum: 24.05.2018. god.

Broj:   13/2018

 

Na osnovu čl. 73 Statuta „Napredak“ a.d. – Bijeljina, Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 24.05.2018. godine, donio

 

O D L U K U

kojom saziva XVII redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara

 

XVII redovna sjednica Skupština akcionara „Napredak“ a.d. – Bijeljina će se održati dana 29.06.2018. godine, u sjedištu Društva, Vidovdanska 46 u Bijeljini sa početkom u 9 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

 

DNEVNI RED

 

  1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova komisije za glasanje;
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva;
  4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak“ a.d. – Bijeljina za 2017. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Napredak“ a.d. za 2017. godinu;
  6. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2017. godinu;
  7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;
  8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
  9. Donošenje odluke o prodaji sljedećih poslovnih prostora: br. 219, 222, 235 i 238

u Bijeljini.

  1. Tekuća pitanja.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazuje se isti dan, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom rada u 11 časova.

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 19.06. 2018. godine.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ul. Vidovdanska br. 46, svakim radnim danom od 9 do 13 časova.

Ova Odluka će biti objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na sajtu banjalučke berze.

 

                                                                                                              Predsjednik UO:

                                                                                                                   Mićo Milić