utorak, januar 25, 2022

Odluke XVI Skupštine akcionara

 • Odluka o izboru radnih tijela
 • Odluka o prodaji stovarišta poslovni prostor broj 201
 • Odluka o isplati međudividende za 2017.
 • Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017.
 • Odluka o održavanju ponovljene sjednice skupštine
 • Odluka o podjeli dividende za 2015. i 2016. godinu
 • Odluka o potvrđivanju odluka UO Društva br. 64-16 i 83-16
 • Odluka o prodaji lokala Radi Maletiću
 • Odluka o usvajanju Finansijskih Izvještaja za 2016. godinu
 • Odluka o usvajanju Izvještaja komisije za glasanje
 • Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2016.
 • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu UO Društva za 2016. godinu
 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa XV redovne sjednice Skupštine