utorak, januar 25, 2022

Odluka o sazivanju XIII skupštine akcionara

 

„NAPREDAK“ A.D.

BIJELJINA

DATUM: 24.04.2014. GODINE

BROJ:29/2014.

 

Na osnovu člana 73. Statuta „Napredak“ a.d. Bijeljina , Upravni odbor ovog Društva je na sjednici, održanoj dana 21.04.2014. godine, donio odluku kojom

 

S A Z I V A

XIII REDOVNU (GODIŠNJU) SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

XIII redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 26.05.2014. godine (ponedeljak) u hotelu „Drina“ u ulici Kneza Miloša broj 1 u Bijeljini sa početkom u 9 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII sjednice Skupštine Društva „Napredak“ a.d. Bijeljina;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu;
 8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2013. godini;
 9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu;
 10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2014. godinu;
 11. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Upravnog odbora, broj: 103/2013., o prodaji poslovnog prostora broj 217,
 12. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Upravnog odbora, broj: 9/2014. O prodaji poslovnog prostora broj 235,
 13. Tekuća pitanja.

 

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom 11 časova.

Pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 16.05.2014. godine.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, svakim danom od 12-15 časova.

Sazivanje Skupštine objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, sajtu Društva i sajtu banjalučke berze.

 

                                                                                                                             Predsjednik UO

                                                                                                                             _______________

                                                                                                                                    Mićo Milić