utorak, januar 25, 2022

Odluka UO o sazivu XIX sjednice SA

 

„NAPREDAK“ A.D.

BIJELJINA

DATUM: 29.05.2020. GODINE

BROJ: 9/2020.

 

 

 

Na osnovu člana 73. Statuta „Napredak“ a.d. Bijeljina, Upravni odbor ovog Društva je na sjednici održanoj dana 29.05.2020. godine, donio

 

 

ODLUKU KOJOM SAZIVA

XIX REDOVNU (GODIŠNJU) SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

 

XIX Redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 29.06. 2020.godine, u sjedištu Društva, ulica Vidovdanska broj 46 u Bijeljini, sa početkom u 9 časova.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

  1. Izbor predsjedavajućeg na sjednici Skupštine Društva, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika,   i komisije za glasanje;
  2. Razmatranje iIzvještaja komisije za glasanje;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva;
  4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak“ a.d. za 2019. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
  5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Napredak“ a.d. za 2019. godinu;
  6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu,
  7. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2019. godinu;
  8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu;
  9. Tekuća pitanja.

 

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom u 11 časova.

 

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 19.06.2020. godine.

 

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, svakim radnim danom od 9 - 14 časova.

 

 

 

                                                                                                                                           PREDSJEDNIK UO:

                                                                                                                                                Mićo Milić