utorak, januar 25, 2022

Odluka UO o sazivu XX sjednice Skupštine akcionara

 

„NAPREDAK“ A.D.

BIJELJINA

DATUM: 13.05.2021. GODINE

BROJ: 10/2021

 

Na osnovu člana 73. Statuta „Napredak“ a.d. Bijeljina, Upravni odbor ovog Društva je na sjednici održanoj dana 13.05.2021. godine, donio

 

 

ODLUKU KOJOM SAZIVA

XX REDOVNU (GODIŠNJU) SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

XX Redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 14.06. 2021.godine, u sjedištu Društva, ulica Vidovdanska broj 46 u Bijeljini, sa početkom u 9 časova.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Izbor predsjedavajućeg na sjednici Skupštine Društva, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika,   i komisije za glasanje;
 2. Razmatranje iIzvještaja komisije za glasanje;
 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva;
 4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Napredak“ a.d. za 2020. godinu sa mišljenjem nezavisnog revizora;
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Napredak“ a.d. za 2020. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu,
 7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izvještaja za 2021. Godinu;
 8. Donošenje odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti za 2020. godinu;
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade.
 10. Donošenje odluke o prodaji lokala broj : 205, 207, 219, 220, 222, 232, 234, 238, 239, 245 i plac „DIZDAREVIĆ“.
 11. Tekuća pitanja.

 

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom u 11 časova.

 

Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 04.06.2021. godine.

 

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u prostorijama Društva u Bijeljini, ulica Vidovdanska 46, svakim radnim danom od 9 - 14 časova.

 

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA:

Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS“ 127/08. 58/09. 100/11, 67/13, 100/17 I 82/19), OTKUPILAC SLOBODAN ĆURČIĆ sa prebivalištem u Ulici Bulevar mira 3, Brčko, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0.87 za jednu akciju.

 

                                                                                                                                           PREDSJEDNIK UO:

                                                                                                                                                  Mićo Milić