utorak, januar 25, 2022

Odluka upravnog odbora - Standardi

„NAPREDAK“ A.D.
BIJELJINA
BROJ:18/2012.
DATUM: 24.02.2012. GODINE
 
 
Na osnovu člana 309. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08., 58/09. I 100/11) i člana 73. Statuta akcionarskog društva „Napredak“ Bijeljina, Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 24.02.2012. godine donio
 
 
O D L U K U
 
I
Upravni odbor prihvata Standarde korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti  Republike Srpske, objavljene u Službenom Glasniku Republike Srpske broj 117 od 25.11.2011. godine.
 
II
Odluka stupa  na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
 
 
 
Dostovljeno:
1.       Direktoru
2.       Predsjedniku UO
3.       Arhiva
                                                                                                                     Predsjednik UO          
                                                                                                              __________________
                                                                                                                         Mićo Milić